Skip to content

API Web1C

Giải pháp hỗ trợ thanh toán tự động

Tích hợp thanh toán tự động cho tài khoản ngân hàng cá nhân + doanh nghiệp, ví điện tử và các cổng thanh toán hiện nay.

APIWeb1C Home

API Ngân hàng

APIWeb1C sẽ tự động cập nhật giao dịch từ tất cả các ngân hàng mà bạn liên kết vào hệ thống.

Tích hợp đơn giản

Hỗ trợ nhiều phương thức tích hợp như plugins, modules hay webhooks cực kỳ đơn giản...

Hooks linh hoạt

Hooks cho phép bạn đẩy dữ liệu đến các nền tảng khác nhau như Slack, Telegram, Larksuite, ...

Giao dịch không giới hạn

APIWeb1C không giới hạn số lượng giao dịch phát sinh hàng tháng trên tài khoản liên kết của bạn.

APIWeb1C.com - Tích hợp thanh toán đơn giản & tiện lợi